Over het ontwerp bestemmingsplan

Het ontwerp bestemmingsplan en de daarbij horende ontwerpvergunningen hebben van 10 december tot en met 21 januari ter inzage gelegen. Er zijn drie zienswijzen ingediend bij de gemeente.

Een daarvan is van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). In de zienswijze geven zij enkele adviezen die we meenemen in de verdere uitwerking van het project. Ook geeft de RCE het ontwikkelteam en de gemeente een compliment voor het omgevingsproces en het feit dat het rijksmonument na een lange periode van leegstand een nieuwe toekomst krijgt. De gemeente heeft de ingediende zienswijzen nu in behandeling. We verwachten dat de onherroepelijke vergunning eind juni 2021 wordt afgegeven. Dat is in lijn met de planning. De bouwwerkzaamheden zullen in ieder geval niet eerder starten dan na het einde van het broedseizoen (half juli).