Herstel park De Hooge Riet Ermelo in volle gang

Op De Hooge Riet wordt hard gewerkt. Niet alleen aan de woningen en appartementen, maar ook buiten. Het park wordt in ere hersteld en dat geldt ook voor karakteristieke vijver. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden eind april gereed. De Hooge Riet wordt dan een park voor de bewoners van Ermelo.

In juni is het vier jaar geleden dat de duizenden bezoekers van de open dag hun tips en tops voor de toekomst van De Hooge Riet konden delen. Ze waren vrijwel unaniem: ‘Begin zo snel mogelijk’, ‘Behoud oorspronkelijke details’ en ‘Maak er een veilig en prettig park van voor iedereen.’
“Die tips en tops hebben we ter harte genomen bij de ontwikkeling en realisatie en dat zie je nu onder meer terug in het herstel van het park en de vijver”, vertelt Marcel Sinte Maartensdijk (Heijmans). “We restaureren historische elementen zoals de muren in de voortuin, het bruggetje en het eendenhuis. En daarnaast vergroten we de natuurwaarde. Op advies van Witteveen en Bos worden diverse werkzaamheden uitgevoerd die bijdragen aan de biodiversiteit van het park en de vijver.”

Wat gebeurt er zoal?

In het oog springen de werkzaamheden aan de vijver. Deze was ernstig in verval geraakt. Ook was er nog weinig leven in de vijver, terwijl vijvers in potentie een echte ‘hotspot’ voor biodiversiteit zijn. Ze kunnen een habitat vormen voor onder meer (zeldzame) amfibieën, libellen, kokerjuffers, vlinders, oever- en waterplanten. Dat dat hier niet het geval was, bleek veroorzaakt door de aanwezigheid van karpers, en zelfs enkele goudkleurige meervallen. In samenwerking met vrijwilligers van hengelsportvereniging De Snoek is de vijver leeggevist en zijn de vissen verhuisd. Vervolgens is de vijver leeg gebaggerd en is de bodem hersteld. Daarbij zijn er diepe en ondiepe delen aangebracht om het voor amfibieën en planten leefbaarder te maken. In de ondiepe zones komen waterplanten die dienen als leefgebied voor insecten en amfibieën. Ook dragen de waterplanten bij aan het verbeteren van de waterkwaliteit.

Geen vissen meer in de vijver

Voor de vestiging van amfibieën zoals de kamsalamander is het van belang dat de vijver visvrij is. Ook zorgen vissen voor een hoge belasting van het water en omwoeling van de bodem waardoor het water troebel wordt en waterplanten niet (goed) kunnen groeien. In de nieuwe situatie komen er dus geen vissen meer in de vijver.

Historische waarde

De werkzaamheden aan de vijver worden zodanig uitgevoerd dat de vorm van de vijver en de historische waarde behouden blijven. Dit geldt ook voor de herstelwerkzaamheden in de tuin. Zo worden de muren in de voortuin gerestaureerd, en ook de pergola’s en de theekoepels worden in ere hersteld. De oude beplanting in de voortuin en rondom het plan wordt gesnoeid, er komen nieuwe planten bij, het gehele terrein wordt geëgaliseerd en ingezaaid en er worden nieuwe wandelpaden aangelegd.

Een park voor Ermelo

“Het is een stevige klus”, aldus Sinte Maartensdijk. “Maar De Hooge Riet is ook een bijzonder project. Voor Ermelo, en voor ons. Met elkaar realiseren we een unieke plek om te wonen, behouden we monumentaal erfgoed en realiseren we een park waar mensen én flora en fauna graag verblijven. Ik kijk enorm uit naar de eerste zomer in het park.”