Werkzaamheden van start

Vorige week is de kapvergunning voor de huidige plannen van De Hooge Riet onherroepelijk geworden. Dit betekent dat wij kunnen starten met de realisatie van de nieuwe toekomst van De Hooge Riet. Vanzelfsprekend houden wij u via dehoogeriet.nl op de hoogte van de werkzaamheden.

Wat gaan we doen?

Vanaf maandag 25 oktober starten we met het snoeien en kappen van bomen en struiken om ruimte te maken voor de bouw en het bouwrijp maken. Deze werkzaamheden vinden plaats op de bouwlocatie bij monument De Hooge Riet en op de bouwlocatie hoek Chevallierlaan/Stationslaan.

 

De werkzaamheden kunnen andere geluiden veroorzaken dan u bent gewend. Uiteraard doen wij onze uiterste best ervoor te zorgen dat u zo min mogelijk overlast ervaart. 

 

Heeft u tijdens de werkzaamheden vragen en/of opmerkingen dan kunt u contact opnemen Heijmans Huizen via: 035 526 31 36.

 

Heeft u andere vragen over De Hooge Riet?

Bel: 033-4502400 of mail: [email protected].