Planning

Qua planning lopen de bestemmingsplanprocedure en het einde van het broedseizoen gelijk op. De verwachting is dat begin juli 2021 het bestemmingsplan en de ontwerpvergunningen onherroepelijk zijn. Het broedseizoen is half juli afgelopen. Als er geen bezwaren komen op de aangevraagde kapvergunning, starten dan de werkzaamheden. Dat is natuurlijk fijn voor iedereen die een woning heeft gekocht, maar ook voor de staat van het monument.

“Kijkend naar de staat van het monument starten we liever vandaag dan morgen. Ondanks beschermende maatregelen is het gebouw steeds meer onderhevig aan vernielingen. Maar voordat we kunnen beginnen moet eerst het bestemmingsplan onherroepelijk zijn en de kapvergunning bruikbaar zijn.”
Marcel Sinte Maartensdijk (gebiedsontwikkelaar Heijmans).

Wat gaat er gebeuren vanaf de zomer?

Als eerste wordt het terrein bouwrijp gemaakt. Dit betekent dat obstakels worden verwijderd die de bouw en de aanleg van riool en nutsvoorzieningen in de weg staan. Denk bijvoorbeeld aan de bestaande units en het gebouw Heesteroord. Ook zal er worden gesnoeid en gekapt en wordt er een bouwweg aangelegd. Daarna kan gestart worden met de werkzaamheden aan rijksmonument De Hooge Riet en de nieuwbouwwoningen.
 

Het park als eerste gereed

Direct nadat de locatie bouwrijp is gemaakt voor de bouw van de woningen, starten we met het herstel van de grote monumentale parktuin aan de voorzijde. Dit gedeelte wordt aansluitend overgedragen aan de gemeente Ermelo en daarmee aan alle inwoners van Ermelo.
Na jaren van voorbereidingen staan we te popelen om het landgoed De Hooge Riet in ere te herstellen, zodat haar nieuwe bewoners er kunnen gaan wonen en heel Ermelo kan genieten van deze unieke plek.