Ontwerpbestemmingsplan De Hooge Riet ter inzage

Het college van Ermelo legt vanaf 10 december het ontwerpbestemmingsplan De Hooge Riet en de daarbij horende ontwerpvergunningen ter inzage. Dit betekent dat men kan reageren op het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerpbeeldkwaliteitsplan en op vier ontwerp-omgevingsvergunningen. Hierna kan de gemeenteraad de plannen vaststellen. Voor het project maken we gebruik van het coördinatiebesluit. Hiermee gaan alle ontwerpbesluiten waaronder het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpomgevingsvergunningen tegelijk ter inzage. Er is dan zes weken de tijd om te reageren (het indienen van een zienswijze) op het plan.

In het plan staan 113 woningen

In het plan van ontwikkelaar Heijmans staan 80 nieuwbouwwoningen. Dit zijn 42 sociale huurwoningen op de Hoek Chevallierlaan, 28 terraswoningen in een “haak” achter De Hooge Riet en 10 twee-onder-een-kapwoningen aan de Hortensialaan. Voor de twee-onder-een-kapwoningen moet (niet monumentale) zorgbebouwing worden gesloopt.

In het monument De Hooge Riet en het Ketelhuis worden 33 woningen gerealiseerd. Er komen dus in totaal 113 woningen. Daarnaast biedt het bestemmingsplan de mogelijkheid de Villa’s Riethorst, Rietzoom, Korper Seba en Boshoek gemengd te gebruiken (o.a. kantoor, maatschappelijk maar ook wonen).

Heijmans hecht veel waarde aan de natuur in het gebied

Heijmans hecht veel waarde aan het behoud en de verbetering van het groen op de Hooge Riet. Hiernaar heeft zij al onderzoek verricht. Bomen, beplanting, duurzame maatregelen en de biodiversiteit zijn alle onderdeel van de inrichting van het gebied. Op de website legt Heijmans in een kort filmpje uit hoe de natuur een grote rol speelt in het plan. De video kan je hier bekijken.

Verdere ontwikkeling

De gemeente, Heijmans en GGz Centraal tekenen op 7 december 2020 een anterieure overeenkomst. Daarnaast ondertekenen Heijmans en de gemeente de koopovereenkomst voor de aankoop van Villa Boshoek en een groen perceel aan de Chevallierlaan. Voor het mortuarium bestaat de intentie deze te verkopen aan de huidige huurder Altiora.

Wonen op de Hooge Riet

De terraswoningen en twee-onder-één-kapwoningen zijn vrijwel allemaal verkocht of onder optie. Naar verwachting start eind december de verkoop van de 32 appartementen in rijksmonument De Hooge Riet.