Nieuws van De Hooge Riet

De afgelopen tijd is er weer veel gebeurd bij De Hooge Riet. Zo kunnen wij het goede nieuws delen dat de gemeenteraad heeft ingestemd met het bestemmingsplan voor De Hooge Riet! We verwachten dat de onherroepelijke vergunning eind juni 2021 wordt afgegeven. De verkoop van de nieuwbouwwoningen op De Hooge Riet is enorm snel gegaan. Alle nieuwbouwwoningen zijn inmiddels uitverkocht. Ook in het monument staan alle appartementen onder optie of zijn verkocht.

Planning

De voorbereidingen voor de bouw zijn in volle gang. Er is een aantal belangrijke momenten en activiteiten voordat we kunnen starten:

Het bestemmingsplan moet onherroepelijk zijn Tijdelijke kantoorhuisvesting (Heesteroord) op het terrein moet worden verwijderd/gesloopt. Snoeien en kappen van bomen en struiken om ruimte te maken zodat we straks kunnen gaan bouwen. Voorbereidend werk aan toegangs- en rondwegen op het terrein. Aanleggen van nieuwe nutsvoorzieningen (water, riolering, elektra, data). Als alles goed gaat, verwachten we in november te kunnen starten met de bouw van de nieuwbouwwoningen. De realisatie van de appartementen in het monument start mogelijk iets eerder.

Verkoop bijzondere panden

Verspreid in park De Hooge Riet staat een aantal bijzondere panden. Deze panden worden verkocht. De mogelijke functies variëren van wonen en werken tot kleinschalige horeca of een combinatie daarvan. Uiteraard moeten de kopers rekening houden met het monumentale karakter en de daarbij horende voorwaarden.

In mei gingen de eerste drie monumentale panden in verkoop. Er was veel belangstelling. De aanbiedingen zijn beoordeeld ophaalbaarheid en op de mate waarin de voorgestelde gebruiksfunctie past bij De Hooge Riet.

Inmiddels zijn De Riethorst, De Rietzoom en Korper Seba verkocht. Binnenkort hoort u meer over de bestemming van deze panden. Op een later moment worden ook de overige bestaande panden verkocht.

Kunt u wel wat groen voor uw tuin gebruiken?

Kom dan struikroven! De Hooge Riet wordt in ere hersteld. Het wordt weer een prachtige plek om te wonen en te zijn. Waar mogelijk wordt het bestaande groen behouden, maar een deel van de planten en struiken moet plaatsmaken. Hiervoor zoeken we een nieuwe plek. Daarom organiseren we in augustus in samenwerking met het Struikroverscollectief een Struikrooftocht op De Hooge Riet. Zo geven we het bestaande groen een tweede leven. Eind juni volgt meer informatie en kunt u zich aanmelden als Struikrover. Uiteraard zal het roven worden georganiseerd volgens de dan geldende coronarichtlijnen.

Meer weten over de natuur op De Hooge Riet en hoe we werken aan versterking van de biodiversiteit en aan een gezonde leefomgeving?