Gemeenteraad Ermelo stemt in met plannen voor De Hooge Riet

Gemeenteraad Ermelo stemt in met plannen voor De Hooge Riet

ERMELO – Tijdens de raadsvergadering van 4 maart jl. heeft de gemeenteraad van Ermelo ingestemd met het collegevoorstel van 14 januari 2020 over het stedenbouwkundige plan en de beeldkwaliteitsparagraaf voor de herontwikkeling van De Hooge Riet.

Heijmans Vastgoed en MeyerBergman Erfgoed Groep, die samen VOF De Hooge Riet vormen, hebben een plan opgesteld voor het monument, de woningen en het park. Dit plan past binnen de structuurvisie Landgoed Veldwijk en De Hooge Riet die in 2018 is opgesteld in een samenwerking tussen de gemeente, GGz Centraal en VOF De Hooge Riet. Uitgangspunt van de ontwikkeling is dat het park toegankelijk blijft voor alle inwoners van Ermelo.

Wonen in en bij het monument

Het plan legt de basis voor een nieuwe toekomst van De Hooge Riet waarin de bestaande monumentale en landschappelijke waarden worden behouden en versterkt. In het grootste monument van Ermelo – voormalig sanatorium De Hooge Riet – komen circa 33 woningen die variëren in grootte. Alle woningen in het monument op de begane grond hebben een badkamer en een slaapkamer op de begane grond. Aan de achterzijde van het monumentale hoofdgebouw zijn 28 grondgebonden, tweelaagse woningen met een terras gepland. Deze woningen bieden levensloopbestendige faciliteiten zoals een optionele lift. Langs de bosrand, aan de Hortensialaan komen 10 twee-onder-een-kapwoningen. Voor eenpersoonshuishoudens realiseert UWoon langs de Chevallierlaan 42 sociale huurappartementen.

Voortgang

Nu de gemeenteraad het plan heeft vastgesteld, wordt gestart met onder andere de ruimtelijke procedures om te komen tot een ontwerpbestemmingsplan. De afgelopen periode hebben GGZ Centraal, VOF De Hooge Riet en de gemeente Ermelo gezamenlijk gewerkt aan een planning waarin de verschillende producten en besluitvormingsmomenten zijn opgenomen. Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp- omgevingsvergunning worden te zijner tijd op wettelijk voorgeschreven wijze gepubliceerd in het Ermelo’s Weekblad en de Staatscourant.

Open huis in Villa Korper Seba

De start verkoop staat gepland rond de zomer van 2020. Vooruitlopend hierop zal er een informatiebijeenkomst plaatsvinden over De Hooge Riet in Villa Korper Seba aan de Stationsstraat 124. Nadere details hierover volgt later deze maand. Belangstellenden zijn dan van harte welkom om onder andere de plankaart en schetsen van de woningen te bekijken. Het team van De Hooge Riet zal dan aanwezig zijn om vragen te beantwoorden.

Wilt u niets missen? Meld u aan voor de nieuwsbrief
Weet als eerste wanneer de inschrijving start en altijd op de hoogte van recente ontwikkelingen en events.

Wilt u precies weten hoe wij met uw gegevens omgaan?
Dat leest u in ons privacy statement.