Een mooi compliment

‘Onze toekomst een verleden geven en ons verleden een toekomst’. Dat is waar de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voor staat. Voor de nieuwe bestemming van rijksmonument De Hooge Riet is advies ingewonnen bij de experts van deze rijksdienst.

Zij hebben de omgevingsvergunningsaanvraag grondig geanalyseerd en lieten vandaag weten de plannen volledig te ondersteunen: “Ik wil allereerst de gemeente en de eigenaar complimenteren voor het organiseren van een zorgvuldig proces om te komen tot een goed en breed gedragen plan voor deze locatie. Na een langere periode van leegstand krijgt het rijksmonumentale complex een nieuwe toekomst.”