Antwoorden op veelgestelde vragen over De Hooge Riet

Veelgestelde vragen over De Hooge Riet

Vragen en antwoorden over De Hooge Riet

Hoe is deze ontwikkeling tot stand gekomen

80 jaar geleden opende De Hooge Riet haar deuren als sanatorium voor welgestelde patiënten. Het is ontworpen in interbellumstijl door de Arnhemse architect E.J. Rothuizen. Zijn werk wordt gekenmerkt door een hoge bouwkundige kwaliteit en zorgvuldige detaillering voor zowel het exterieur als het interieur.

GGZ centraal heeft de locatie de laatste jaren geëxploiteerd. Heijmans Vastgoed is in 2017 gestart met de herontwikkeling van deze locatie. Het wordt een unieke plek om te wonen, met nieuwbouwwoningen in het park, appartementen in het monumentale hoofdgebouw en een nieuwe bestemming voor de bijzondere bestaande panden.

 

Wat maakt de Hooge Riet zo bijzonder?

De Hooge Riet is een unieke plek in Ermelo. Gelegen recht tegenover het station, op steenworp afstand van het centrum. Een plek met een rijke historie die het verdient om opnieuw ontdekt te worden.

De waardevolle monumentale gebouwen krijgen een nieuwe bestemming, de nood- en bijgebouwen maken plaats voor appartementen en woningen die passen bij de uitstraling van de omgeving. Uniek is de rijks monumentale, parkachtige setting waarin woningtypen voor verschillende doelgroepen worden gerealiseerd.

Vragen en antwoorden over wonen op De Hooge Riet

 

Voor welke doelgroepen worden er woningen gerealiseerd?

 • Senioren
 • Gezinnen met kinderen
 • Een- en tweepersoonshuishoudens
 • Starters

 

Wat voor type woningen komen er?

Nieuwbouw:

 • Twee-onder-een-kapvilla’s: 10 woningen van circa 180 m2 (gebruiksoppervlak). Deze nieuwbouwwoningen komen aan de Horsterweg en de Hortensialaan (onder andere op de huidige locatie Heesteroord).
 • 28 Tweelaagse terraswoningen aan de achterzijde van het monument. Deze nieuwbouwwoningen bestaan uit twee lagen en hebben een gebruiksoppervlak van circa 120 m2. Bijzonder is dat deze woningen de mogelijkheid hebben voor een lift in de woning, waardoor deze levensloopbestendig zijn.
 • Sociale huurappartementen: 42. Deze nieuwbouwappartementen worden gerealiseerd langs de Chevallierlaan en hebben een gebruiksoppervlak tussen 45m2 en 47 m2. Deze woningen worden verhuurd door U-Woon.

Monument:

 • Woningen in het monument: 32 unieke appartementen

 

Bestaande gebouwen in het park:

 • De bestaande gebouwen (deze zijn veelal ook monumentaal) in het park krijgen een woon of woon/werkbestemming.

 

Hoeveel woningen komen er in het park?

In totaal komen er 38 nieuwbouwwoningen aan de oostzijde van park. Dit zijn 10 twee-onder-een-kapwoningen en 28 tweelaagse terraswoningen.  

 

Komen er ook huurwoningen?

Uwoon realiseert langs de Chevalierlaan 42 sociale huurappartementen.

 

Wanneer zijn de woningen klaar?

De start van de bouw is gepland rond de zomer van 2021. 12 tot 14 maanden later is de geplande oplevering.

 

Wanneer start de verkoop?

De verkoop van de nieuwbouw is gestart in september 2020.

 

Wat is architectuur van de nieuwbouw?

De architectuur wordt afgestemd op de sfeer van het monument en het park. Bijvoorbeeld door gebruik van herkenbare lijnen en elementen, waarbij gekozen is om dit in eigentijdse architectuur vorm te geven

 

Zijn het levensloopbestendige woningen?

De tweelaagse terraswoningen bieden levensloopbestendige faciliteiten zoals een optionele woonlift.

In het monument heeft een groot deel van de woningen de mogelijkheid een badkamer en een slaapkamer op de begane grond te realiseren. Monumentale elementen blijven uiteraard behouden en elk appartement is uniek. Hierdoor zal het ene monument meer levensloopbestendig zijn dan het ander.

Vragen en antwoorden over het cultureel erfgoed

 

Wat gebeurt er met het monument?

Het monument wordt getransformeerd tot een woongebouw met 32 unieke appartementen. De oorspronkelijke details blijven zoveel mogelijk behouden waarbij het gebouw wel wordt verduurzaamd en aangepast naar het comfort van nu.

 

Wordt er voor het monument in het park gebouwd?

Het park vóór het monument blijft vrij van bebouwing. Dit wordt straks een openbaar park en wordt eigendom van de gemeente Ermelo.  Heijmans heeft in haar plannen overwogen op de locatie waar tot ca. 50 jaar terug een gebouw heeft gestaan een nieuw horeca-paviljoen te realiseren. Dit is echter niet meer aan de orde.

 

Wat gebeurt er met de overige monumentale gebouwen in het park?

De bestaande gebouwen worden verkocht. Dit zijn de villa’s Riethorst, Rietzoom, Korper Seba en Boshoek, het Ketelhuis, het voormalig mortuarium en de voormalige patiënten woningen.

Vragen en antwoorden over groen en duurzaam

 

Hoe wordt omgegaan met duurzaamheid en ecologie en het groen?

Bekijk hier een video waarin externe specialisten vertellen hoe zij hebben onderzocht wat de kwaliteit is van het groen en hoe verbetering van de kwaliteit en vergroting van de biodiversiteit kan worden gerealiseerd

 

Blijft het parkbeeld in stand?

Het parkbeeld blijft in stand. Uitgangspunt is zoveel mogelijk van het historisch groen te behouden en de woningen daarin te passen.

 

Blijft het park open?

Ja, nu nog is het park eigendom van GGz Centraal. Heijmans zal het park revitaliseren en vervolgens aan de gemeente geven, zodat het een openbaar park wordt voor heel Ermelo. In het ontwerp is duidelijk aangegeven waar het openbaar gebied overgaat in privégebied. Er wordt hiertoe gebruik gemaakt van verschillende soorten bestrating. Wandelpaden worden zo aangelegd dat er duidelijk onderscheid is voor bezoekers en bewoners.

 

Worden vergunningen aangevraagd?

Waar vergunningen nodig zijn, worden deze uiteraard aangevraagd. Wij zullen in nauw overleg met een groenbeheerder een onderhouds- en herplantingsplan opstellen waarin wordt vastgelegd hoe en wanneer wordt gekapt. Hierbij wordt rekening gehouden met het broed- en plantseizoen. Zie ook de video over groen op De Hooge Riet

Het ontwerpbestemmingsplan is begin juli 2021 onherroepelijk verklaard.

 

Zijn de woningen gasloos?

De nieuwbouwwoningen zijn gasloos. Een grondwarmtepomp zorgt voor verwarming in de winter en koelt in de zomer.

De appartementen worden verwarmd door vloerverwarming in combinatie met een hoog rendement cv installatie. Zo kunnen we comfort waarborgen en zijn de ruimtes vrij indeelbaar.

 

Zijn de appartementen in het monument energiezuinig?

Een monumentaal gebouw van ruim 80 jaar oud is natuurlijk niet afgestemd op de duurzaamheidseisen en woonwensen van nu. Maar eigentijds comfort en energiezuinig zijn wel de uitgangspunten bij de verbouwing. We nemen het monument stevig onder handen. De jas van het gebouw, de zogenoemde thermische schil wordt grondig geïsoleerd zodat de appartementen energiezuinig zijn en comfort bieden. We isoleren de binnenwanden, vloeren, gevels, daken en alle ramen. Een forse klus als je bedenkt hoeveel verschillende kozijnen er zijn. Het merendeel hiervan krijgt achterzetbeglazing. Kan dit niet, dan kiezen we voor isolerend glas in de stijl van het monument. Naast isolatie zorgen we voor voldoende ventilatiemogelijkheden. Dat is belangrijk voor een gezond binnenklimaat. Uiteraard doen we dit alles zodanig dat de monumentale waarde van het gebouw behouden blijft.

 

Wat is het bebouwd oppervlak van de nieuwe woningen in het park?

Er zijn in de afgelopen jaren al veel gebouwen gesloopt in het park. Ook nog aanwezige niet-waardevolle gebouwen, zoals de nieuwbouw aan de zuidzijde van het monument en Heesteroord (de voormalige verslavingskliniek), zullen worden gesloopt.

Tot zo’n drie jaar geleden was het totale oppervlak van deze niet waardevolle gebouwen ± 8000 m2. Het totale terrein is ca. 8 hectare. Dat houdt in dat de bebouwing in de oude situatie ca. 10% van het totale gebied heeft ingenomen.

In de nieuw situatie zal de bebouwing circa 10.400 m2 bebouwing incl. 1000 m2 nieuwbouw op hoek Chevallierlaan/Stationstraat innemen. Dat is circa 13% van het totale gebied, zodat het gebied vooral heel groen blijft.

 

Verkeer en parkeren

Hoe wordt het parkeren geregeld?

 • Voor het park geldt dat de auto te gast is in de openbare ruimte.
 • Op verschillende plekken in de Hooge Riet komen parkeerplaatsen. Iedereen krijgt een eigen parkeerplaats en er zijn parkeerplaatsen voor uw gasten of een tweede auto.

 

Waar komen de parkeerplaatsen?

Op de kavelkaart zijn de parkeerplaatsen aangegeven.

 

Komen er oplaadpalen voor elektrische auto’s, fietsen?

Uiteraard. De parkeerplaatsen worden zo ingericht dat bij iedere parkeerplaats een oplaadpunt mogelijk is.

 

Voor de appartementen in het monument wordt de huidige losstaande berging verbouwd tot fietsenberging en er wordt een nieuwe fietsenberging gerealiseerd. Hierin is voor iedere fiets een oplaadpunt.

 

Hoe gaat het verkeer tijdens de bouw?

De detailuitwerking van de bouwroutes moet nog plaatsvinden. Veiligheid op de bouw én in de omgeving staat daarbij voorop. Via de online nieuwsbrief en de website zullen we informatie hierover delen.

 

Hoe wordt het verkeer geregeld als de woningen klaar zijn?

In het stedenbouwkundig plan is ingetekend hoe de verschillende wegenstructuren bedacht zijn.

 

Wat zijn de gevolgen van het plan voor de natuur op De Hooge Riet?

Het hele terrein wordt in oude glorie hersteld. Uitgangspunt daarbij is dat we de natuur versterken en dat zoveel mogelijk bomen worden gespaard.

Op het terrein van de Hooge Riet staan zo’n 1.000 tot 1.100 bomen. Hiervan zijn er 768 geïnventariseerd. Gekeken is naar de soort, de toekomstverwachting en de kwaliteit. Met behulp van een boomeffect analyse is de invloed van de werkzaamheden op deze individuele bomen beoordeeld. In deze video vertellen onafhankelijke specialisten hoe zij dit in opdracht van Heijmans hebben gedaan.

Voor de realisatie van een nieuwe toekomst voor De Hooge Riet is snoeien en rooien van bomen echter onvermijdelijk. Er is dan ook een kapvergunning aangevraagd om dat te mogen doen. Om te bepalen welke bomen plaats moeten maken, is een zeer zorgvuldige afweging gemaakt. Er is gekeken naar de positionering van woningen, paden en wegen. Daarnaast is in een aantal gevallen de conditie van de boom reden om te rooien.

 

Waar wordt gesnoeid en gerooid?

Dit zal met name gebeuren aan de achterzijde van het monument; daar waar de nieuwbouw wordt gerealiseerd. Er zijn enkele uitzonderingen zoals de boom aan de rechtervoorzijde van het monument. De boomeffect analyse toont aan dat de conditie van deze boom matig is. Op het blote oog is dat niet te zien, maar de toekomstverwachting is beperkt. Dit heeft niet te maken met het plan De Hooge Riet, maar met de huidige conditie van de boom. Ter compensatie van deze boom worden ter plekke drie bomen aangeplant.

Voor een aantal specifieke bomen geldt dat deze duurzaam te behouden zijn, maar dat de kroon te dicht bij de gebouwen komt. Daarom worden deze bomen door een boomkundig hovenier gesnoeid.

 

Hoeveel nieuwe bomen komen er?

In totaal worden er 81 nieuwe bomen in het plan bijgepoot. Te weten: 14 meerstammige bomen, 19 fruitbomen en 48 nieuwe bomen in maat 18-20. Een boom met de maat 18 – 20 heeft op 1 meter boven de grond een omtrek van 18 tot 20 cm.

 

Hoe wordt voldaan aan de herplantplicht?

Voor de 96 vergunning plichtige bomen, worden er 48 nieuwe bomen (50%) geplaatst op het terrein van de Hooge Riet. We willen meer herplanten. In overleg met de gemeente Ermelo werken we daarom een plan uit voor het herplanten van bomen op andere locaties in de gemeente Ermelo. Zo zullen we in het komende plantseizoen (winter ‘21/’22) ± 57 bomen aanplanten.

We kiezen er bewust voor om alle te herplanten bomen ook daadwerkelijk te planten en geen financiële bijdrage te storten in een zogenaamd bomenfonds.

Ook is er contact met Stichting Natuur en MilieuPlatform Ermelo en Natuurtuin de Zandkamp over het overplanten van zaailingen die plaats moeten maken op De Hooge Riet.

 

Wordt er rekening gehouden met het broedseizoen?

Ja er zijn geen verstorende werkzaamheden tussen 15 maart en 15 juli. Bovendien zal een ecoloog voordat er wordt gerooid inventariseren of er broedende vogels zijn of andere dieren die verstoord kunnen worden door de rooiactiviteiten. Als dat zo is, worden er maatregelen getroffen.

 

Wordt er tijdens de werkzaamheden rekening gehouden met de bomen?

Tijdens de bouwwerkzaamheden wordt bijzondere aandacht besteed aan het beschermen van de bomen. Kwetsbare bomen krijgen een stamommanteling. Bomen die vlakbij bouwwerkzaamheden staan, worden zo nodig beschermd door bouwhekken. Mocht er binnen de zogenoemde kroonprojectie van een boom – dit is de zone met de meeste wortels – gewerkt moeten worden, dan gebeurt dit onder toezicht van een boomkundig hovenier.

 

Voldoet het plan aan het gemeentelijk Groen- en natuurinclusief bouwen – puntensysteem?

Ja er wordt zeker natuurinclusief gebouwd en het terrein wordt duurzaam ingericht. Hiermee wordt voldaan aan het gemeentelijk Groen- en natuurinclusief bouwen – puntensysteem.

 

Heeft u vragen over de bomen op De Hooge Riet?

We beantwoorden ze graag! U kunt contact opnemen met Bas van den Broek via: [email protected]

Vragen en antwoorden over het omgevingsproces

 

Hoe is/wordt de omgeving betrokken?

De kaders voor de ontwikkeling zijn grotendeels bepaald vanuit de structuurvisie. Bij het opstellen hiervan was een klankbordgroep met inwoners van Ermelo betrokken. Tijdens de open dag op 22 juni 2019 is een nadere uitwerking hiervan gepresenteerd. Ter plekke werd gelegenheid geboden tips, tops en dromen voor het park mee te geven. Hier is gretig gebruik van gemaakt. De input is gedeeld via de nieuwsbrief en website en wordt meegenomen in de uitwerking. Sinds die datum communiceren wij via online media, persberichten en een digitale nieuwsbrief met geïnteresseerden. Via de website kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Voor direct omwonenden (± 40 huishoudens) is er in februari 2020 een informeel inloopmoment georganiseerd. Zo’n 20 ‘buren’ van De Hooge Riet gaven gehoor aan de uitnodiging hiervoor.

 

Wat is de rol van de gemeente Ermelo?

De gemeente is nauw betrokken vanuit haar rol als gemeente. Zij toetst de plannen aan de Structuurvisie Veldwijk en De Hooge Riet en aan ander beleid en wetgeving. Zij zal vanaf eind december 2020 de bestemmingsplanprocedure voor het plan doorlopen en de benodigde vergunningen verlenen. Op dit moment liggen het bestemmingsplan en de benodigde omgevingsvergunningen vanuit een zogenoemde coördinatie regeling ter inzage tot en met 20 januari 2021.

 

Welke invloed heeft de Stikstofcrisis op de haalbaarheid van het plan?

Volgens de stikstofberekeningen heeft het plan geen negatieve impact op de natuur.

 

Welke partijen zijn betrokken?

 • Ggz Centraal
 • Gemeente Ermelo
 • Heijmans
 • Uwoon
 • H+N+S Landschapsarchitecten
 • Hylkema Erfgoed
 • Diederendirrix Architecten
 • Visser & Bouwman Architecten
 • Aannemingsbedrijf Draisma Apeldoorn

Waar kan ik meer informatie krijgen over de ontwikkeling van De Hooge Riet?

Op www.dehoogeriet.nl staat meer informatie. Ook kunt u zich hier aanmelden als u interesse heeft in een woning en als u de digitale nieuwsbrief wilt ontvangen. Heeft u belangstelling voor een woning dan kunt u contact opnemen met de makelaars.

 

Wie zijn de makelaars?

Makelaars Midden Nederland uit Ermelo en Drieklomp makelaars en rentmeesters uit Voorthuizen.

Wilt u niets missen? Meld u aan voor de nieuwsbrief
Weet als eerste wanneer de inschrijving start en altijd op de hoogte van recente ontwikkelingen en events.

Wilt u precies weten hoe wij met uw gegevens omgaan?
Dat leest u in ons privacy statement.